top of page

28. März 1993

1. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      57
Mannschaften:   6

von links: Stuhlpfarrer S., Reinisch A., Wolf A.

´Mannschaft 1993 v.l.: Hahsler H., Trieb J., Weigl H., Oberneuwirther W.

29. Mai 1994

2. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      51
Mannschaften:   7

21. Mai 1995

3. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      53
Mannschaften:  11

Mannschaft 1995 v.l.: Hahsler H., Oberneuwirther W., Klampfer D., Weigl H.

28. April 1996

4. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      50
Mannschaften:    6

1. Juni 1997

5. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      46
Mannschaften:   6

Team Knittelfeld: st.v.l.: Klampfer D., Oberneuwirther W., Hahsler H., Stuhlpfarrer S., h.v.l.: Weigl H., Kerschbaumer M., Zojer M.

26. April 1998

6. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      50
Mannschaften:   8

st.v.l.: Hahsler H., Stuhlpfarrer S., Weigl H.

hockend: Ernst A.

st.v.l.: Schafarik S., Pendl A., Schilling H., Hahsler H.

hockend: Ernst A., Raidl R., Hartl H.

25. April 1999

7. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      83
Mannschaften:  13

9. April 2000

8. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      77
Mannschaften:  12

v.l.: Pernusch G., Knapp M., Knapp H., Hahsler H., Stuhlpfarrer S., Weigl H., Jonke E.

14. Oktober 2001

9. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      59
Mannschaften:  11

28. April 2002

10. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      62
Mannschaften:  10

v.l.: Mayer P., Knapp M., Feichtner F., Karner A., Hahsler H., Obertaxer Th., Oberneuwirther W., Weigl H., Stuhlpfarrer S., Hackl A.

13. April 2003

11. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      100
Mannschaften:  16

4. April 2004

12. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      57
Mannschaften:   9

9. Oktober 2005

13. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      59
Mannschaften:  10

Spieler der beiden Knittelfelder Mannschaften v.l.: Hahsler H., Hackl A., Obertaxer Th., Mayer P., Weigl H. (hockend), Feichtner F., Oberländer Th.

26. März 2006

14. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      47
Mannschaften:   9

23. September 2007

15. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      47
Mannschaften:   9

21. September 2008

16. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      46
Mannschaften:   8

5. April 2009

17. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      51
Mannschaften:   7

26. September 2010

18. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      36
Mannschaften:   7

3. April 2011

19. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      43
Mannschaften:   6

1. April 2012

20. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      43
Mannschaften:   7
ScreenShot012.jpg

8. September 2013

21. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      32
Mannschaften:   6

6. April 2014

22. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      37
Mannschaften:   6

v.l.: Korber H., Knoll B., Hahsler H., Ucakar S., Helm J., Hahsler H.Hackl A.

19. April 2015

23. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      41
Mannschaften:   5

17. April 2016

24. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      39
Mannschaften:   6

7. Mai 2017

25. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      37
Mannschaften:   6
ScreenShot478.jpg

30. September 2018

26. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      39
Mannschaften:   6

14. April 2019

27. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      37
Mannschaften:   5
28. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      
Mannschaften:   

19. April 2020

3. Oktober 2021

29. Knittelfelder Stadtpokal
Teilnehmer:      47     
Mannschaften:   7
bottom of page